Registrer bruker

  • Registrere bruker er GRATIS
  • Du blir IKKE påmeldt ved å registrere en bruker.
  • Bruker gir deg tilgang til å bestille billetter, kommentere nyheter, osv...
  • Alle felt må fylles ut!

Til eventuelt foreldre!

Ikke registrer egne brukere dersom dere ikke skal på LegacyLAN :-) La din sønn/datter registrere egen bruker, hvor de selv bestiller billett.

Les mer på vår informasjonside til foreldre og foresatte.

Må være minst 6 tegn langt og bestå av minst 2 tegn-typer (abc, ABC, 123, #%&)

E-post sendes for å bekrefte konto.

Må være gyldig norsk mobilnummer.