Vaktliste for LegacyLAN 2020

Vakttelefon

458 68 452

 

Vaktansvarlig skal alltid ha vakttelefon på seg. Dersom du ikke oppnår kontakt på vakttelefon se nederst.

Store deler av crew vil være tilstede under hele arrangementet, men oppgitte personer på vaktlisten er de som skal være våken og har ansvar for alt fra teknisk til sikkerhet er i orden, i gitt tidsrom. Dersom det skulle være spørsmål fra deltagere, foreldre eller nødetater, skal oppfordres det til å ta kontakt med person på vakt.

Du kan også finne informasjon om crew under Crew-siden.

Det er forbehold om at denne listen kan endres frem til og under arrangementet dersom det skulle oppstå uventede situasjoner som sykdom eller lignende. Denne siden vil bli oppdatert ved evt. endringer.

 

Fredag

 TID ANSVARLIG Medarbeider
15:00 - 21:00    
21:00 - 03:00    
 

 Lørdag

 TID ANSVARLIG Medarbeider
03:00 - 09:00     
09:00 - 15:00    
15:00 - 21:00    
21:00 - 03:00    
 

 Søndag

 TID ANSVARLIG Medarbeider
03:00 - 09:00    
09:00 - 15:00    Alle i Crew

 

Administratorer

Skulle du ikke oppnå kontakt på vakttelefon, kan du ta kontakt med følgende ansvarlige. Merk at det er ikke ønskelig at du tar kontakt med personer direkte, med mindre det er en nødsituasjon. Dette er for at arrangementet er døgnkontinuerlig og vi sover på skift. Enkelte av oss kun bidrar også kun med teknisk oppsett, og er ikke nødvendigvis tilstede under hele eller deler av arrangementet.

Angel Knutsen Aune

Tlf: 458 68 452

Name

Tlf: 

Name

Tlf: 

Name

Tlf: 

 

 

AV: Angel Knutsen Aune OPPDATERT: 2019-09-26 00:53:44

Våre sponsorer