Overwatch E-sport

Spillere 5v5
Minimum antall lag 6
Maks antall lag 20
Kjøp Gå til nettbutikk (ekstern nettside)
Trailer Se trailer på Youtube
Minimum antall lag/spillere er det som kreves for at vi skal kjøre turneringen. Maks antall er maksimalt lag/spillere som kan melde seg på. Her gjelder førsteman til mølla prinsippet for påmelding. Vi tar forbehold om at verdier kan endres frem mot arrangementet, ut fra hvordan tidsplan endres.

Beskrivelse

Premier

 1. 5.000 kr
 2. 1.500 kr
 3. 500 kr

Premier er forbeholdt minumum 200 deltagere på VisionLAN for å dekke inn premie.
Om det blir mindre påmeldte, så vil det mest sannsynlig ikke være nok til å fylle opp for å kjøre compo på alle spillene. Premier for spill som det ikke blir holdt compo i, vil bli kuttet eller overført til andre spill - avhengig av antall deltagere.


Regler

Regler kopiert fra GAMER.NO som eksempel. Ikke gjennomgått av VisionLAN!

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1. Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Overwatch som organiseres av Teknisk Ukeblad, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Det er fire spillmoduser i Overwatch:
  • Assault
  • Escort
  • Control
  • Hybrid
 2. Seiersbetingelser:
  • Assault: Det laget som sikrer flest kontrollpunkt innen tiden utløper
  • Escort: Laget som får payloaden til det siste kontrollpunktet raskest. Om ingen lag når det siste kontrollpunktet, vil laget som får payloaden lengst vinne
  • Hybrid: Består av seiersbetingelser fra både Assault og Escort
  • Control: Spilles som best av fem. Laget som sikrer tre kontrollpunkt vinner. Lagene skal ta skjermbilde fra hvert kontrollpunkt
  • Tiebreaker: Dersom Assault/Escort/Hybrid ender opp uavgjort/Sudden Death vil det bli spilt tiebreaker på et forhåndsbestemt Control-kart i best av tre-format
 3. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Når et lag når ett av seiersbetingelsene
  • Et lag gir/trekker seg
 4. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når et av lagene har oppnådd seier i majoriteten av periodene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline-arrangement

 1. Lag plikter å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline-arrangement i Kamp- og konkurransereglementet kapittel 11.
 2. Spillere vil få en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. Gamer.no, gjennom tilknyttet personell eller administrator, vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online- og offline-arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kampstart.
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator at de er klare.
 4. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart befinne seg inne på spilltjeneren hvor den respektive kampen skal spilles.
 5. Lag skal benytte kampens kommentarfelt på Gamer.no for kommunikasjon.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Innstillinger

 1. Alle kamper skal spilles på europeiske servere, med den nyeste versjonen av spillet
 2. Det er tillatt at lagenes trenere ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får mer informasjon enn sine egne spillere. Lobbyleder bestemmer i samråd med laglederne hvem som skal settes som «spectators».
 3. Innstillinger i spillet:
  • Rule Set: Competitive
  • Map Options:
   • Map Rotation: After a game
   • Map Order: Single Map
   • Return to Lobby: After a game
  • Maps: Velg hvilket kart dere skal spille
  • Assault-kart:
   • Hanamura
   • Temple of Anubis
   • Volskaya Industries
  • Escort-kart:
   • Dorado
   • Route 66
   • Watchpoint: Gibraltar
  • Hybrid-kart:
   • Hollywood
   • King's Row
   • Numbani
  • Control-kart:
   • Ilios
   • Lijiang Tower
   • Nepal
  • Hero Options:
   • Hero Selection Limit: 1 per team
   • Role Selection Limit: None
   • Allow Hero Switching: On
   • Respawn as Random Hero: Off
  • Heroes:
   • Alle helter er på, om ikke annet er spesifisert
  • Gameplay Options:
   • High Bandwidth: On
   • Control Game Mode Format: Best of 5 (Tiebreaker skal bruke Best of 3)
   • Health Modifier: 100%
   • Damage Modifier: 100%
   • Healing Modifier: 100%
   • Ultimate Charge Rate Modifier: 100%
   • Respawn Time Modifier: 100%
   • Ability Cooldown Modifier: 100%
   • Disable Skins: Off
   • Disable Health Bars: Off
   • Disable Kill Cam: On
   • Disable Kill Feed: Off
   • Headshots Only: Off
  • Team Options:
   • Team Balancing: Off

3-2. Kampformat

 1. I seriespill spilles det fire kamper.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall antall kamper som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall seire som beskrevet i pkt. 1-2. Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i en turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5.

3-3. Valg og elimineringprossessen, restriksjoner og sidevalg

 1. Elimineringsprossessen skjer ved bruk av OWdraft.com. Hjemmelaget starter elimineringsprossessen og hvert lag eliminerer kart til det gjenstår det antall kart man skal spille. Hver lagleder bekrefter elimineringene i kommentarfeltet eller ved å laste opp skjermbilde fra OWdraft.com. Bortelaget bestemmer første kart som skal spilles, mens hjemmelaget bestemmer side. Taperlaget av første kart bestemmer neste kart, mens vinnerlaget bestemmer side. 
 2. Nye helter og kart er utilgjengelig for bruk i Telenorligaen i 7 dager fra lansering.
 3. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører helter, kart eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.

3-4. Restart av periode

 1. En periode restartes dersom noe skjer i løpet av de første 60 sekundene.
 2. Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

3-5. Spillerbytte

 1. Spillerbytter kan foregå mellom perioder. Så fremt mostander har blitt informert om dette på forhånd.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Tekniske problemer

 1. Om en server går ned midt i en runde vil standardregel være å starte runden på nytt
 2. Hvis en server går ned på runde 2 eller 3 av et Control-kart skal lagene fortsette på samme bane med samme angrepsmål. Admins kan gi seieren til et lag om det kan bevises at laget uansett hadde vunnet om en server går ned.

4-2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å stoppe spillet. Stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet stoppet, eller stoppe spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
 3. For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kamp- og konkurransereglementet Kapittel 11.
 4. Ved offline-arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 1-2. Lag med flest poeng der uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvis lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier.

4-5. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at lagene laster opp skjermdump av poengskjermen.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-6. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.
 3. Det skal tas skjermdump av poengskjermen ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.