Crew søknad

Ved å søke deg inn i crew, forventes det at du setter av tid før arrangementet til møter og planlegging, under hele arrangementet og etter for opprydding.

Vi ønsker å være så fleksible som mulig for at crew-medlemmer skal kunne delta på aktiviteter/konkurranser under arrangementet, men det er ikke dette alltid lar seg gjøre.

Det forventes ikke at du skriver lange avhandlinger nedenfor - det blir bare mer for oss å lese :-) Bruk korte setninger eller bare stikkord. Vår målgruppe er barn og unge, som også betyr at vi ønsker unge personer i crew - så det forventes ikke at du skal sitte med noe mye erfaring. Stort engasjement teller mer enn erfaring.

Du må være innlogget for å søke...

Crew roller

Admin
Game / Compo
Setter opp spill-konkurranser (compoer) og det som måtte inkludere.

Eksempel på oppgaver: Sette opp spillservere, turneringsplan, regler og gjennomføring av konkurranser.
Event
Alt fra markedsføring og kommunikasjon med brukeren.

Eksempel på oppgaver: Kommunisere med deltagere via nettsiden, Facebook og evt. andre kanaler, scene-aktiviteter, sette opp lys/lyd-anlegg, projektorer og infoskjermer, streaming av arrangementet og aktiviteter (gaming, konkurranser), grafikk og videoredigering.
Tech
Det meste innen teknisk; Strøm, Nettverk, Brannmur/Internett...

Eksempel på oppgaver: Lage nettverkskabler, sette opp switcher, trådløst nettverk, sørge for at deltagere har strøm, osv...
Support
Support er alt det som ikke kan plasseres under andre roller. Dette innebærer hjelp med oppsett av bord, vakthold, strøm og ellers der det trengs.
Kiosk
Alt innen matlaging og salg.