Regler

Det vil settes opp egne regler for konkurranser og andre aktiviteter.

1. Generelle regler

§ 1.1. Rusfritt arrangement. Røyking foregår utendørs. Snusing er lov så lenge det havner i søppelbøtten.

§ 1.2. Respekter hverandres plass rundt bordet. Du får din plass slik som andre får sin!

§ 1.3. Bruk av andre elektriske artikler en pc ustyr skal ikke forekomme utenenfor avtale med crew.

§ 1.4. Normal folkeskikk gjelder! Respekter andre og de respekterer deg.

§ 1.5. Vis hensyn til de rundt deg. Høyttalere skal ikke spilles høyere enn hva deltakerne ønsker. Lydanlegg med ekstern forsterker medbringes kun etter avtale med crew. Spilletider for deltagere vil bli gitt.

§ 1.6. Berusede personer vil ikke bli gitt tilgang til lokalet. Politi vil bli varslet hvis motsettelse.

§ 1.7. Aggressiv eller voldelig oppførsel mot andre personer aksepteres ikke. Datapartyet skal være et
trygt sted.

§ 1.8. Ingen soving utenfor påviste plasser. Dette for å holde nødutgang eller rømningsveier frie.

§ 1.9. Strømpader og forgrenere som kobles til strømnettet skal være jordet og godkjent. Strømmen skal
brukes til pc og skjerm, ikke til vannkoker og andre hvitevarer. Hver deltager får 1A og to uttak.

§ 1.10. Følg anvisningene fra crewet.
Les også informasjonen på websiden nøye.

§ 1.11. Andre sine maskiner har man IKKE lov til å røre uten lov fra eieren! Forsøk på hacking/cracking på
lokale og eksterne datamaskiner er forbudt. Nettadministrator forbeholder seg retten til å loggføre slik
aktivitet.

§ 1.12. Hærverk er forbudt, og vil bli politianmeldt.

§ 1.13. Framvisning av pornografi er ikke tillatt.

§ 1.14. Arrangørene tar intet ansvar for personlig datautstyr som medbringes til arrangementet. For
eksempel tyveri og skade på utstyret.

AV: Angel Knutsen Aune OPPDATERT: 2016-09-01 16:09:07